Garanti och reklamation

1.1
Alla elcyklar Elcykelvaruhuset säljer har minst två års garanti, det gäller även elektriska komponenter och motorer. Batterier till elcyklar har ett års garanti, förutsatt att du laddat batteriet minst en gång per månad, även om cykeln inte använts. Vissa tillverkare kan lämna utökade garantier. Läs mer om dem på respektive leverantörs hemsida. Normal förslitning omfattas inte av garantin. Delar som kan anses ha en naturlig förslitning är tex. däck, vajrar, bromsbelägg, kedja, drev, ekrar, planetväxelns slitagekugghjul och lampor. För att tillgodoräkna sig garanti krävs att service, underhåll och reparationer utförts enligt produktens manual.

För att tillgodoräkna sig garanti krävs att service, underhåll och reparationer utförts enligt produktens manual.

1.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta oss så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på hemsidan. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på hemsidan. Reklamera alltid så snart som möjligt för att vara säker på att inte gå miste om dina rättigheter.

1.3
Vi står alltid för returfrakten för godkända reklamationer.

1.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer vi att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

Garantin omfattar inte

  1. Fel eller skador som uppstått i samband med felaktigt handhavande av produkten, felaktig montering/justering/inställning eller på grund av bristande skötsel och service.

  2. Om fordon trimmats, om delar förändrats från sitt originalutförande eller om andra delar än originaldelar använts.

  3. Elcyklar som använts för kommersiellt bruk.

1.6
Vid godkänt garantifel står vi för kostnaden för reparationen. Vid ett garantifel kontakta alltid först vår kundtjänst. Verkstaden du lämnar in ditt fordon till ska innan utförd garantireparation kontakta oss. Reparationer utförda utan ett godkännande ersätts inte. Du ansvarar själv för att hitta en verkstad nära dig samt för att boka en tid där. Det är även ditt eget ansvar att hämta och lämna ditt fordon på en verkstad för reparation.

1.7

Tillbehör

För tillbehör gäller ett års garanti.

Reservdelar.

Reservdelar har ett års garanti med undantag för slitagedelar och verkstadsarbeten som har tre månaders garanti.

1.8
Öppet köp
När du handlar en vara på Elcykelvaruhuset har du öppet köp i 30 dagar. Om du ångrar ditt köp kontaktar du kundtjänst info@elcykelvaruhuset.se eller 08-7280004 och får ett retur-id innan du returnerar din vara. Varan returneras därefter i dess originalemballage om inget annat är överenskommet.

Vid öppet köp tillkommer eventuella returkostnader för dig som kund. Du står för risken av skador vid returfrakt. Vi har rätt att på det belopp som ska återbetalas, dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde. Detta kan vara aktuellt endast om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Vi betalar tillbaka beloppet snarast, dock senast inom 30 dagar från och med det datum vi tog emot varan.

Returadress:
Elcykelvaruhuset
Lindhagensgatan 51
11243 Stockholm